Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: single-board computer

 • FreeBSD / OPNsense on NanoPi R2S

  My main router still running OPNsense, it is an x86 mini-pc. I have though that I can run FreeBSD / OPNsense on my NanoPi R2S because I’m not a fan of OpenWrt. I want a router / firewall that just works, and no wifi. Since AArch64 (arm64) is well supported by FreeBSD, I think it…

 • Operating Systems You Can Run on NanoPi R2S

  Today, we bring you a list of the best Linux distributions you can run on the NanoPi R2S perfectly. The Rockchip RK3328 is well supported, so there are many Linux distros can run on this board. You can find more information about NanoPi R2S here. Some resources for NanoPi R2S (RK3328) can be found here.…

 • Cài đặt Wi-Fi hotspot trên Orange Pi Zero 3

  Cài đặt Wi-Fi hotspot trên Orange Pi Zero 3

  Trên Official Debian image create_ap được cài sẵn trong các Official image. Lưu ý rằng trong các lệnh sau, Debian12 cần thay đổi eth0 thành end0, các distro khác có thể là eth0. Nhập lệnh sau để tạo điểm phát sóng WIFI có tên orangepi vàmật khẩu orangepi ở chế độ NAT (Orange Pi Zero…

 • Operating Systems You Can Run on Orange Pi Zero 3

  Operating Systems You Can Run on Orange Pi Zero 3

  Today, we bring you a list of the best Linux distributions you can run on the Orange Pi Zero 3 perfectly. It is a new board, so there are only few Linux distros are official supported. Để nhận được trợ giúp bằng Tiếng Việt vui lòng mua sản phẩm tại shop. More information can be…

 • File server và các phương thức chuyển tập tin

  Bài viết sẽ nói về các giải pháp để chia sẻ file trong mạng nội bộ, chia sẻ đồng bộ từ xa với nhiều thiết bị khác nhau. Nội dung đề cập đến những cách thức chia sẻ tệp tin phổ biến nhất. 1. Tài nguyên chia sẻ Các giao thức phía trên chủ yếu…

 • Web server trên Máy tính bảng đơn

  Web server trên Máy tính bảng đơn

  Định nghĩa Máy chủ web (tiếng Anh: Web server) dùng để chỉ phần mềm để tạo ra một máy chủ, hoặc phần cứng dành riêng để chạy các phần mềm hoặc trang web của máy chủ, để từ đó có thể cung cấp các dịch vụ World Wide Web. Một máy chủ web xử lý…

 • Home Assistant trên Orange Pi Zero3

  Home Assistant trên Orange Pi Zero3

  1. Giới thiệu Home Assistant là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí dành cho tự động hóa ngôi nhà, được thiết kế để trở thành hệ thống điều khiển trung tâm cho các thiết bị nhà thông minh, tập trung vào quyền kiểm soát cục bộ và quyền riêng tư. Nó có thể…

 • Mail server on your single-board computer easy way

  Mail server on your single-board computer easy way

  I used to use 3rd-party mail services like Gmail or Outlook for a long time. Recently, I deployed some websites and I needed to send emails by my own domains. This is really complicated with Gmail, of course they let us do it. Then I thought I need to host mail-server myself. I found some…

 • Void Linux on Orange Pi Zero 3

  Void Linux on Orange Pi Zero 3

  Finally I made Void Linux works on my Orange Pi Zero3. The process was quite simple: Build u-boot-sunxi-with-spl.bin by u-boot. Build Linux Kernel and modules. We will have Image and dtb files. Copy Image, dtb files to sdcard part1. Make boot.scr file by mkimage. Flash u-boot-sunxi-with-spl.bin to sdcard. Create 2 partitions on the sdcard by…

 • Alpine Linux on Orange Pi Zero 3

  Alpine Linux on Orange Pi Zero 3

  I’m trying to make Alpine Linux works on Orange Pi Zero 3. This image got kernel from Debian image. Everything seems works so far, unless I was unable to change the hostname. I’ll fix it in next week maybe. This is what I did: