Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Cài đặt AdGuard Home bằng Docker

Hôm nay nhân tiện có khách hỏi Orange Pi Zero3 có chạy được AdGuard Home hay không?

Câu trả lời là có!

Orange Pi Zero3 có thể chạy Debian 12. Kiến trúc AArch64 (arm64) được hỗ trợ khá phổ biến. Cài trực tiếp (baremetal) chắc chắn được, Armbian / DietPi thậm chí còn có sẵn trong Software Installer.

Còn docker thì sao?

adguardhome docker cũng hỗ trợ khá nhiều nền tảng, trong đó bao gồm arm64, bạn hoàn toàn có thể cài adguardhome docker trên Orange Pi Zero3.

Quá trình cài đặt khá đơn giản, bạn chỉ cần chú ý systemd resolved mặc định listen ở port 53, ta cần chỉnh lại một chút để có thể chạy adguardhome là được.

Video tham khảo

Lưu ý: video cài thử chưa đọc kỹ hướng dẫn từ AdGuard Home. Trong trường hợp đơn giản bạn chỉ cần chỉnh ports “53:53”. Chi tiết phía dưới:

 • 53:53/tcp; 53:53/udp: DNS đơn giản.
 • 67:67/udp; 68:68/tcp; 68:68/udp: thêm nếu bạn định sử dụng AdGuard Home làm máy chủ DHCP.
 • 80:80/tcp; 443:443/tcp; 443:443/udp; 3000:3000/tcp: thêm nếu bạn định sử dụng bảng quản trị của AdGuard Home cũng như chạy AdGuard Home dưới dạng máy chủ HTTPS/DNS-over-HTTPS.
 • 853:853/tcp: thêm nếu bạn định chạy AdGuard Home dưới dạng máy chủ DNS-over-TLS.
 • 784:784/udp; 853:853/udp; 8853:8853/udp: thêm nếu bạn định chạy AdGuard Home dưới dạng máy chủ DNS-over-QUIC. Bạn chỉ có thể để lại một hoặc hai trong số này.
 • 5443:5443/tcp; 5443:5443/udp: thêm nếu bạn định chạy AdGuard Home dưới dạng máy chủ DNSCrypt.

Ví dụ docker-compose.yaml đơn giản:

dietpi@DietPi:~/adguardhome$ cat docker-compose.yaml
services:
 adguardhome:
  image: adguard/adguardhome
  container_name: adguardhome
  restart: always
  volumes:
   - ./workdir:/opt/adguardhome/work
   - ./confdir:/opt/adguardhome/conf
  ports:
   - "53:53/tcp"
   - "53:53/udp"

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *