Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: linux

 • Ghi chép về ảo hóa Proxmox Virtual Environment

  Môi trường ảo Proxmox là một nền tảng nguồn mở hoàn chỉnh để ảo hóa doanh nghiệp. Với giao diện web tích hợp, bạn có thể dễ dàng quản lý VM và container, lưu trữ và kết nối mạng được xác định bằng phần mềm, phân cụm có tính sẵn sàng cao và nhiều công…

 • Linux VM on FreeBSD bhyve

  I’ve been using FreeBSD on my server for a while and it work very well. Today I want to install memos on this server but I couldn’t build its ui in FreeBSD jail. pnpm is not support FreeBSD yet. So if I want to run memos on this FreeBSD machine then I need to build…

 • Some programing languages to learn

  by

  in

  This is for my personal reason. For OS things:

 • Tự động tải phim chương-trình-tv nhạc sách với Prowlarr Radarr Sonarr Lidarr Readarr

  Các phần mềm cần cài đặt: Danh sách trên có vẻ dài tuy nhiên nhiều trong số chúng khá giống nhau, việc cài đặt và cấu hình tương đối đơn giản. Tùy theo nhu cầu bạn có thể cài đặt tất cả hoặc một trong số chúng. Mình chỉ dùng để tải movies và tv…

 • Headless torrent on FreeBSD box with Transmission

  I’m moving all of my devices from Linux to FreeBSD. This is my second box, which used to run Transmission for my torrent thing. So I install FreeBSD on it, and make an jail to run Transmission. It was simple Edit config file to avoid 403 forbidden error Change rpc-whitelist-enabled to false Then start transmission…

 • WordPress under reverse proxy and real client IP

  I have several wordpress websites which is running on my FreeBSD server. This is my stack: The website work well of course but It couldn’t record real IP of the client. It catch my Reverse Proxy (Caddy) in my subnet (something like this 10.0.0.XXX) instead of real client IP. I check my setup by my…

 • Appjail and podman together on FreeBSD

  I’m running my FreeBSD server for a quite of time. I have many jails on this server but then I found that I can run Linux container on FreeBSD too. So I put podman on this box. Appjail and podman are easy to install and maintain, I had no problem with it. It was more…

 • Cài đặt AdGuard Home bằng Docker

  Hôm nay nhân tiện có khách hỏi Orange Pi Zero3 có chạy được AdGuard Home hay không? Câu trả lời là có! Orange Pi Zero3 có thể chạy Debian 12. Kiến trúc AArch64 (arm64) được hỗ trợ khá phổ biến. Cài trực tiếp (baremetal) chắc chắn được, Armbian / DietPi thậm chí còn có sẵn…

 • Simple self-hosted monitoring tools

  Recently I need a tool to monitoring my devices, and alert me if some services goes down. I found some softwares on internet. I heard Grafana, Prometheus and Zabbix before but they seems too complicated to me. I have experience with Monit before, the config was simple, it can alert via email. I will have…

 • Podman Linux images on FreeBSD 14.0

  Finally I can run docker / podman Linux container images on FreeBSD. Note that: not every Linux container can run on FreeBSD. I just follow podman docs, install Podman and config pf. 1. podman-run Verify podman can run FreeBSD native image Test Linux container on FreeBSD Test Apache Linux container on FreeBSD List running containers…