Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: adguardhome

  • Cài đặt AdGuard Home bằng Docker

    Hôm nay nhân tiện có khách hỏi Orange Pi Zero3 có chạy được AdGuard Home hay không? Câu trả lời là có! Orange Pi Zero3 có thể chạy Debian 12. Kiến trúc AArch64 (arm64) được hỗ trợ khá phổ biến. Cài trực tiếp (baremetal) chắc chắn được, Armbian / DietPi thậm chí còn có sẵn…