Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Firmware cho Redmi AX3000 / Xiaomi CR8806 / Xiaomi CR8808 / Xiaomi CR8809

Tổng hợp thông tin flash firmware phù hợp với CR8806, CR8808, CR8809, Redmi AX3000.

Có tham khảo thông tin từ diễn đàn right.com.cn, nhiều nội dung được lấy từ bài gốc Tiếng Trung tại đây.

1. Thiết bị

1.1. Router

Tui đang xài CR8808 do đó sẽ sử dụng router này để flash firmware mới.

1.2. Cáp Ethernet

Cáp Vention CAT6 hay CAT7 gì đó, bạn có thể sử dụng cáp bất kỳ đều được vì dung lượng của ROM khá nhỏ ~ chỉ khoảng 100MB.

1.3. USB to UART Board

Tui đang dùng mạch chuyển USB sang UART CP2102.

Bạn có thể mua bất kỳ mạch nào vì chúng khá rẻ, lưu ý mua đầu cắm USB-A hoặc Type-C tùy theo máy tính của bạn.

Nhớ mua thêm dây bus cái-cái nếu chưa có.

Kết nối UART với router theo sơ đồ của từng mã sản phẩm.

Như router CR8808 của tui là:

 • VCC > RX > GND > TX

Có thể kết nối bằng một trong số cách sau đây.

1.3.1. Không tháo router, cắm từ bên ngoài

1.3.2. Hàn pin header vào router

1.3.2.1. Hàng rào đực đơn (Male pin header)

Tui hàn pin header vào router để cắm mạch USB to UART, trông sẽ gọn gàng hơn.

1.3.2.2. Mỏ hàn thiếc

Dùng để hàn pin header vào router. Tui xài loại này, mua 65K ngoài tiệm gần nhà.

Trước khi hàn

Sau khi hàn

2. Flash

 • Kết nối PC với router bằng Ethernet và reset firmware
 • Kết nối PC với router bằng UART để vào Serial Console
 • Tải firmware mới lên RAM router từ TFTP server
 • Flash firmware mới bằng u-boot

2.1. Reset firmware gốc

 • Download ROM stock cho mã router của bạn
 • Giữ nút Reset và cắm nguồn router, đợi cho đến khi đèn vàng nhấp nháy
  • Router đã vào PXE (Preboot Execution Environment)
 • Kết nối máy tính và router bằng dây Ethernet (cắm vào LAN1 trên router)
 • Sử dụng MIWIFIRepairTool flash router về firmware gốc
  • How to use MIWIFIRepairToolx86
  • Có thể sử dụng BOOTP / DHCP & TFTP server thay thế cho MIWIFIRepairTool với filename miwifi.bin | IP 192.168.31.100

2.1.1. Nhận quyền truy cập UART

 • Kết nối máy tính và router bằng UART I/O pin
 • Sử dụng PuTTY hoặc tio để kết nối với Serial TTY
  • Serial connection parameters 115200, 8N1, 3.3V
  • Cắm nguồn router, ấn Enter liên tục để vào u-boot
  • Chạy lệnh sau trong U-boot
setenv boot_wait on
setenv uart_en 1
saveenv

2.2. Flash firmware bằng u-boot

 • Kết nối máy tính tới router bằng UART
 • Vào u-boot bằng cách cắm nguồn router và ấn Enter liên tục
 • Kết nối máy tính với router bằng Ethernet
 • Sau đó chạy lệnh sau trong U-boot:
# This router ip
setenv ipaddr 192.168.31.10
# TFTP server ip
setenv serverip 192.168.31.100

# Download the firmware to the RAM
tftpboot openwrt-ipq50xx-arm-redmi_ax3000-squashfs-nand-factory.ubi

# Flash it as system 2
flash rootfs_1
setenv flag_try_sys2_failed 0
setenv flag_boot_rootfs 1
setenv flag_last_success 1
saveenv

# Flash it as system 1
# flash rootfs
# setenv flag_try_sys1_failed 0
# setenv flag_boot_rootfs 0
# setenv flag_last_success 0
# saveenv

# Reboot
reset
 • Firmware được flash thành công khi đèn xanh nhấp nháy
 • Địa chỉ mặc định của OpenWrt là 192.168.1.1

3. Tool

4. ROM

5. Link

6. Hình ảnh

6.1. OpenWrt by hzyitc

6.2. Router


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *