Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: immortalwrt

  • Operating Systems You Can Run on NanoPi R2S

    Today, we bring you a list of the best Linux distributions you can run on the NanoPi R2S perfectly. The Rockchip RK3328 is well supported, so there are many Linux distros can run on this board. You can find more information about NanoPi R2S here. Some resources for NanoPi R2S (RK3328) can be found here.…

  • Firmware cho Redmi AX3000 / Xiaomi CR8806 / Xiaomi CR8808 / Xiaomi CR8809

    Tổng hợp thông tin flash firmware phù hợp với CR8806, CR8808, CR8809, Redmi AX3000. Có tham khảo thông tin từ diễn đàn right.com.cn, nhiều nội dung được lấy từ bài gốc Tiếng Trung tại đây. 1. Thiết bị 1.1. Router Tui đang xài CR8808 do đó sẽ sử dụng router này để flash firmware mới.…

  • OpenWrt và ImmortalWrt trên các thiết bị nhúng

    Bài sẽ viết OpenWrt là một hệ điều hành dựa trên nhân Linux, và chủ yếu được sử dụng trên các thiết bị nhúng vào mạng lưới định tuyến đường truyền. Các thành phần chính là hạt nhân Linux, util-linux, uClibc và BusyBox. ImmortalWrt là một nhánh của OpenWrt, với nhiều gói được chuyển hơn,…