Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Ghi chép về cài đặt OPNsense quay PPPoE Viettel IPv4 & IPv6

Hôm nay mình có mua được một thẻ mSata để thay thế vào minipc router, do đó mình cài lại OPNsense và ghi chép lại một số lưu ý khi cài đặt.

Bài viết nhằm mục đích lưu lại thông tin để tra cứu khi cần thiết.

1. Cài đặt OPNsense

Cài đặt OPNsense tương đối dễ dàng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Video tham khảo dưới đây.

2. Thiết lập WAN quay PPPoE

2.1. Chọn Interfaces: [WAN]

2.1.1. Generic configuration:

 • IPv4 Configuration Type: PPPoE
 • IPv6 Configuration Type: DHCPv6

2.1.2. PPPoE configuration

 • Username: tên người dùng (Viettel cung cấp)
 • Password: mật khẩu (Viettel cung cấp)

1.1.3. DHCPv6 client configuration

 • Request only an IPv6 prefix: tích chọn
 • Prefix delegation size: 64 (mặc định)
 • Send IPv6 prefix hint: tích chọn
 • Use IPv4 connectivity: tích chọn

2.2. Tổng quan như sau

3. Thiết lập LAN cấp DHCPv4+ DHCPv6

3.3. Chọn Interfaces: [LAN]

3.3.1. Generic configuration

 • IPv4 Configuration Type: Static IPv4
 • IPv6 Configuration Type: Track Interface

3.3.2. Static IPv4 configuration

 • IPv4 address: điền subnet mà bạn muốn (ví dụ 192.168.1.1/24)
 • IPv4 Upstream Gateway: Auto-detect

3.3.3. Track IPv6 Interface

 • IPv6 Interface: WAN
 • IPv6 Prefix ID: 0

3.4. Tổng quan như sau

4. Thiết lập LAN Bridge

Máy mình có nhiều cổng mạng nên mình LAN Bridge để có thể sử dụng được tất cả các cổng mà không phải cài đặt phức tạp.

Để thiết lập LAN Bridge, bạn tham khảo tại đây, nếu chỉ có 2 cổng mạng (1 WAN+ 1LAN) thì bỏ qua bước này.

5. Kiểm tra

Trang Lobby: Dashboard sẽ hiện như sau

Để kiểm tra IPv6 bạn có thể truy cập một trong các trang sau


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *