Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: web

  • Web server trên Máy tính bảng đơn

    Web server trên Máy tính bảng đơn

    Định nghĩa Máy chủ web (tiếng Anh: Web server) dùng để chỉ phần mềm để tạo ra một máy chủ, hoặc phần cứng dành riêng để chạy các phần mềm hoặc trang web của máy chủ, để từ đó có thể cung cấp các dịch vụ World Wide Web. Một máy chủ web xử lý…