Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: router

  • OpenWrt và ImmortalWrt trên các thiết bị nhúng

    Bài sẽ viết OpenWrt là một hệ điều hành dựa trên nhân Linux, và chủ yếu được sử dụng trên các thiết bị nhúng vào mạng lưới định tuyến đường truyền. Các thành phần chính là hạt nhân Linux, util-linux, uClibc và BusyBox. ImmortalWrt là một nhánh của OpenWrt, với nhiều gói được chuyển hơn,…