Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: home server

  • Appjail and podman together on FreeBSD

    I’m running my FreeBSD server for a quite of time. I have many jails on this server but then I found that I can run Linux container on FreeBSD too. So I put podman on this box. Appjail and podman are easy to install and maintain, I had no problem with it. It was more…

  • Hệ thống tệp ZFS và các bản sao lưu đơn giản

    Hệ thống tệp ZFS và các bản sao lưu đơn giản

    Nội dung viết về Hệ thống tệp ZFS và cách sử dụng nó trong máy chủ gia đình (home server) để sao lưu và phục hồi. Các thông tin chủ yếu phục vụ mục đích sao lưu và phục hồi. Lưu ý: Sao lưu không phải là một công cụ, sao lưu không phải là…